Bæver bo

Bæver 2 Bæver 1Bæverungen fra Dronningholm

En af de første bæverunger født i Nordsjælland svømmer rundt i et mosehul på Arrenæs

NATUR Bæverne trives i Danmark, og der bliver flere og flere. I Vestjylland blev der i 1999 udsat 18 bævere, som siden er blevet til i alt 213 bævere.

I Arresø blev der fra 2009-2011 udsat i alt 24 tyske bævere. De har været lidt længe om at komme i gang med at formere sig, der er tidligere kun observeret én unge, men i år er der set tre bæverunger

Den ene af ungerne er det oven i købet lykkedes at filme, mens den svømmer rundt i Dronningholm Mose på Arresnæs.

“Der er slet ingen tvivl, om at det er en unge, man ser på filmen. Den svømmer med hele ryggen fri af vandet, mens voksne bævere kun lige akkurat har hovedet over vandet. Indtil i år har vi kun set én unge i Nordsjælland, så når vi nu ser tre unger på én gang, er det en klar bekræftelse af, at bæverne har det godt,” siger vildtkonsulent Niels Worm, Naturstyrelsen i Nordsjælland.

Lige nord for Dronningholm-ruinen er en mose, der har udløb til Arresø. Her har et bæverpar slået sig ned.

Bæverne har selv fundet vej til Arrenæs, hvor de har bygget et bo på en ø inde i mosen. De har hævet vandstanden i mosen ved at bygge en dæmning, som kan ses fra vejen. Dæmningen er omkring 0,5 -1 meter høj og bygget af ganske kraftige grene.

kil@lokalavisen.dk

Se video af bæverungen her