Tamburkorps ved første medlemstur

[meteor_slideshow slideshow=”tambur”]