Unik Renovering

Unik Renovering- Historisk fortælling.

Projektet er et renoveringsprojekt af MS Frederikke og en formidlingsprojekt af fortællingen om de smukke træskib, renoveringen og de håndværk der er inde over, MS Frederikkes egen historie, kædet sammen med fortællingerne om det område som hun er en sejlende portal til, Arresøen og de landområder og byer der knytter sig hertil.

Projektet er blevet muligt for Arresøfarten, foreningen som står bag MS Frederikke, på grund af midler bevilliget fra de særlige LAG Midler fra LAG Gribskov- Halsnæs og Halsnæs Kommune, som sammenlagt med et væsentligt eget bidrag fra foreningen har gjort det store projekt muligt. PÅ den baggrund er MS Frederikke sikret køl under vandet mange år i fremtiden.

MS Frederikke er det smukke gamle træskib, bygget i 1965. Det er historien om et skib der kom fra flåden til Frederiksværk og siden 1992 har sejlet besøgende og fastboende ud i den unikke og særegne natur og ind i historien.

Og selvom 50 år faktisk er en høj alder for et træskib så har hun mange gode år tilbage, men hun trænger til en kærlig og professionel hånd, og da det plejes, drives og styres af en lille flok frivillige ildsjæle fra foreningen Arresøfarten var der denne gang brug for økonomisk hjælp udefra.

Det vil med projektet været muligt at sikre et velfungerede træskib der i mange år endnu kan medvirke til at synliggøre de særlige natur- og kulturoplevelser som har sit udspring med skabelsen af Arresø. Frederikke vil fortsat være muligheden for både at opleve men også aktivt at kunne bruge de særlige naturværdier der er i området. En sejltur med Frederikke kan være et sansebombardement, af lyset, luften, vandet dyrene, og historien om menneskers liv her.

Med renoveringen vil det være muligt at udvikle de særture som allerede er et særkende for Frederikke med nye der kan skabe en anderledes sammenhæng mellem de kulturhistoriske og de kunstneriske oplevelser på den ene side og naturen på den anden. Det vil også være en mulighed for at binde ikke bare kommunen sammen, men også binde kommunen sammen med andre ved oplevelser sammen omkring søen. Således sejles der allerede nu til Auderød Naturhavn som Frederikke er en del af, der lægges til i Sonnerup Skov og der lægges til I Ramløse Havn, som der også nu sejles fra.

Frederikke i ny stand vil således kunne medvirke til at øge besøgsattraktiviteten, og bære sin del af opgaven med at give området vækst og udvikling på turismeerhvervet, og bidrage til at give området destinations status. Frederikke vil også for fremtiden være en vigtig aktør i arbejdet omkring Nationalparken Kongernes Nordsjælland og turene på søen vil være en afgørende formidling af Nationalparkens naturmæssige værdier.

Projektet vil kunne kæde en kulturhistorisk oplevelse sammen med en oplevelse af et gammelt håndværk der foldes ud, kan følges i processen og hvor det endelige resultat kan opleves og bruges af de mange både turister og fastboende.

Endelig vil projektet medvirke til at understøtte den stærke folkelig forankring, der er omkring Frederikke og som betyder at mange medlemmer, lokale sponsorer og en uvurderlig gruppe af aktive frivillige ildsjæle trækker på samme hammel for at sikre denne oplevelsesmulighed for alle andre.

”Dronningen af Arresø” hedder hun i folkemunde og sejler hvert år mere end 5.000 gæster, fra både ind og udland rundt på Danmarks største sø, og giver dem en unik oplevelse.  Ude på søens vand formidles den særegne historie om naturens kræfter og forandringer, om sandflugt og oversvømmelser- en fjord der blev til en sø. Derude fortælles den særlige unikke historie der knytter sig til området, fra bronzealder med kig til gravhøje og historiske pletter – til middelalderens klostre, slotsruiner og kirker som kan ses fra vandet. Den særlige historie om Arresødal kanalen og skabelsen af betydningsfuldt vandkraftprojektet, der blev fundamentet for at en by blev født Frederiksværk, Danmarks første industriby, om 250 års stolt industrihistorie, udpeget som Nationalt Industriminde. Det er også fortællingen om de gamle erhverv på søen, skæring af strå og navnlig fiskeriet som stadig kan opleves.

Der sejles ud i et EF- fuglebeskyttelsesområde og et EU habitatområde, man kan se den fredede Isfugl, fiskeørne, fiskehejre og nu havørne og er man heldig også bævere som siden 2013 har været udsat i søen. På sejlturen knyttes tråde til de øvrige oplevelsesmuligheder som er i området, oplevelses- og vandrestier i Arresødal Skoven, ved Dunke, Sonnerup og ikke mindre den særlige vandresti gennem rørskoven til fugletårnet der ligger ude i vandet.

Sejlturen inspirerer til særlige kulturhistoriske besøg i Frederiksværk by, men også til rendyrkede naturoplevelser i naturen tæt ved søen Sonnerup Skov og Auderød Naturhavn hvor Frederikke ligger til, i Ramløse Havn hvor Frederikke også sejler fra, men også til ture ind i landet.

Den unikke renovering lagt i lokale hænder

En udskiftning af lønning i forstævn, klædningsplanker i stævn og langs siden, dækket på forskibet, pude i forstævn og fenderliste hele vejen rundt er nogle af de ting der skal fornyes og udskiftes så skibet sikres for fremtiden. Renoveringen er lagt i hænderne på det lokale bådeværft, Mostel Byg på Hundested Havn, og sidst i november 2015 blev MS Frederikke løftet op af Arresøens vand og transporteret til Hundested.

Her udfoldes de fine gamle håndværk omkring reparation af et træskib, og det gøres i en fin kombination af det professionelle arbejde med den frivillige indsats foreningens medlemmer kan yde. Der er en gensidig respekt for det arbejde og den indsats der skal til.

Projektet går ind i anden fase ved MS Frederikkes returnering til Auderød Havn, søsætning og klargøring op til første sejlads som i 2016 bliver den 1. maj.

Den historiske fortælling

En del af projektet er dokumentation af processen og fortællingen om MS Frederikke, renoveringsprojektet men også historien som Frederikke er en del af.

Dokumentation og formidlingen løses dels ved en film, der produceres af den lokale filmmager Ketil Teisen som er i fuld gang med optagelserne.

Mens Frederikke renoveres bliver afholdt foredragsaftner på værftet omkring skibet, hvor man kan stifte bekendtskab med håndværket, skibet, og får en gratis billet til sejlads med MS Frederikke den 11. juni 2016.ligesom vi afvikler et særligt skoleprojekt. Hvor elever får mulighed for at stifte bekendtskab med både håndværk, skib, naturen og historien.

Denne formidling  vil underbygge den lokale forankring der allerede er omkring Frederikke, og vil gøre det muligt på engang at opleve den håndværksmæssige tradition på tætteste hold og et foreningsbåret ildsjæleprojekt.

Gennemførelsen af projektet vil både være med til at sikre en værdig repræsentant for de stolte træskibe og den særlige kulturarv der ligger her. Ved projektet kan de fine håndværksmæssige traditioner som er i området kunne foldes ud lokalt og Frederikke vil efter projektets gennemførelse være et vidnesbyrd om at godt gedigent håndværk og et stort frivilligt engagement kan gå hånd i hånd, og sikre at Frederikke, den sidste turbåd på Arresøen fortsat har køl under vandet i mange år endnu.

Projektet er støttet økonomisk af

 

 

 

 

Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne(ELFUL):

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm