Generalforsamling

2017-03-02 21.29.16

Nuværende bestyrelse Formand Erik Pedersen – Næstformand Ib Petersen – Kass. Margareta Anderson – Sekretær Helle Lunderød  – Bestyrelsesmedlem O A K Nielsen – Suppleant Erik Nielsen og Alice Skoubye. 

Generalforsamling hvert år første torsdag i marts.    2018. 1.marts kl.19,00 i klubhuset. Krudtværksalleen 15 A

Foreningen ARRESØFARTEN blev stiftet 19 april 2012

Bestyrelsen

Her ses den nye bestyrelse

OAK Nielsen Bent Petersen Erik Pedersen Margareta Anderson Ib Petersen Børge Rasmussen
Næstformand Suppleant Formand Kassere Bestyrelsesm. Sekretær

-Alis Skoabye (fraværende ved fotografering)
Suppleant

Bestyrelsen 2013