Frederikkes historie

Lidt historie:

 

1965 - Skibet bliver bygget på Holbæk værft og indsat på holmen i Flådens tal som FLS7 med navnet HØNEN.

1965 – Skibet bliver bygget på Holbæk værft og indsat på holmen i Flådens tal som FLS7 med navnet HØNEN.

I 1990 dannedes en initiativgruppe, der så muligheden for at etablere tursejlads på Arresø. De fandt hos søværnet en udfaset dok-ø-færge med betegnelsen FLS 7.

Denne betegnelse er nok ikke kendt af ret mange, hvorimod navnet ”Hønen” vækker erindringer hos de mange, der gennem årene har haft deres daglige virke i Søværnet eller har arbejdet på Orlogsværftet på holmen.

 

 

1992 - Hønen udgår af flåden og købes af advokat Mogens Hartz. Skibet kommer på Folke aktier, får navnet Frederikke og bliver sat i drift på Arresø. Støtteforeningen Frederikkes venner oprettes.

1992 – Hønen udgår af flåden og købes af advokat Mogens Hartz. Skibet kommer på Folke aktier, får navnet Frederikke og bliver sat i drift på Arresø. Støtteforeningen Frederikkes venner oprettes.

”Hønen”, der hver dag fra tidlig morgen til sen aften sejlede søfolk og værftsarbejdere mellem Toldboden og Holmen, er tegnet af den kendte sejlbådskonstruktør Slaaby Larsen og blev bygget på Holbæk Skibs- og Bådebyggeri i 1965.

Frederikke har en længde af 12,5 m, en bredde på 4,2 m, en dybgang på 1,35 m og en beskeden tonnage på 15,2 brutto register ton.

Som færge havde ”Hønen” plads til 130 personer, det var ståpladser, da der ikke skulle sejles så langt. I dag har hun, Frederikke, der er indrettet med borde og bænke plads til 50 personer.

 

 

 

 

1998 - Frederikke overtages af Frederiksværk Turistforening som driver sejladsen. 2010 - Frederikkes venner opløses og overdrager deres midler samt modellen til Frederiksværk Marineforening.

1998 – Frederikke overtages af Frederiksværk Turistforening som driver sejladsen.
2010 – Frederikkes venner opløses og overdrager deres midler samt modellen til Frederiksværk Marineforening.

FLS 7 sejlede som den sidste af andre lignende både gennem flere generationer mandskab frem og tilbage mellem Toldboden og Holmen i København.

Før den tid var der en svingbro, der på grund af sin spinkle konstruktion blev kaldt ”Hønsebroen”.

 

 

 

 

2010 - Frederiksværk kommune skærer i tilskud til turistforeningen og Frederikke blver lagt op. Ingen sejlads på Danmarks største sø.

2010 – Frederiksværk kommune skærer i tilskud til turistforeningen og Frederikke blver lagt op. Ingen sejlads på Danmarks største sø.

”Hønsebroen” blev hver morgen og eftermiddag svinget over havnen, så Holmens folk kunne komme til og fra arbejde. På samme tid sejlede en robåd med tilnavnet ”Lynet” passagerer til og fra Holmen i dagtimerne, hvor broen ikke måtte blokere havneindløbet.

 

 

 

 

 

 

2012 - Turistforeningen bliver opløst. Halsnæs kommune overtager skibey. Frederiksværk Marineforening med flere stifter foreningen Arresø farten med 130 medlemmer.

2012 – Turistforeningen bliver opløst. Halsnæs kommune overtager skibey. Frederiksværk Marineforening med flere stifter foreningen Arresø farten med 130 medlemmer.

I november 1923 svingede ”Hønsebroen” for sidste gang over havnen, og de færgebåde, der nu skulle klare trafikken, fik alle øgenavnet ”Hønen”.

 

Det lykkedes i 1990 initiativgruppen at erhverve FLS 7. I forbindelse med juleudstillingen 1990 blev båden præsenteret udenfor Gjethuset. Samtidig kunne private og firmaer tegne anparter a’ 500 kr. inde i Gjethuset.

 

 

 

 

26. maj 2012 - Arresøfarten køber Frederikke for 1 krone. Efterfølgende finder vi krone på dækket om det skyldes at borgmesteren syndets vi skulle have det gratis eller det var fordi det koster mere at bogføre beløbet, ved vi ikke. Men historien er god. Og vi har stadig kronen.

26. maj 2012 – Arresøfarten køber Frederikke for 1 krone. Efterfølgende finder vi krone på dækket om det skyldes at borgmesteren syndets vi skulle have det gratis eller det var fordi det koster mere at bogføre beløbet, ved vi ikke. Men historien er god. Og vi har stadig kronen.z

Båden var nu blevet folkeeje og kunne ombygges til sejlads på Arresø. I forbindelse med ombygningen udskrev Turistbureauet og Ugebladet en konkurrence om det bedste navn til den nye båd.

 

 

 

Sommer 2012 - Nu sejler M/S Frederikke på Arresøen igen.

Sommer 2012 – Nu sejler M/S Frederikke på Arresøen igen.

 

 

M/S Frederikkes nye logo.

M/S Frederikkes nye logo.